Zmeny v hodnote stravných lístkov

Od 1. júna tohto roka sa zvýšila minimálna suma stravných lístkov pre zamestnancov z pôvodných 3,38 eura na 3,60 eura. Suma narástla v dôsledku zvýšenia hodnoty stravného pre zamestnancov na tuzemských pracovných cestách. Zmena sa týka všetkých podnikateľov aj živnostníkov. Menia sa sadzby stravného poskytovaného na tuzemskej pracovnej ceste, výška stravných lístkov, výška stravného pre živnostníka a výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov.

Stravné pri pracovnej ceste

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny uviedlo, že bola splnená podmienka na zvýšenie sumy stravných lístkov na základe štatistických údajov za január 2018. V januári bola nameraná hodnota mesačného kumulovaného indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní 105,1 %. Posledné zmeny stravného pri pracovných cestách v rámci SR boli pritom nadobudnuté od 1. decembra 2016. Odvtedy sa spomínaný index zistený v júni 2016 zvýšil o 5,1 percentuálneho bodu.

V prípade, že zamestnanec pôjde na pracovnú cestu, má zo zákona nárok na cestovné náhrady – diéty. Výška je závislá od dĺžky pracovnej cesty. Pri dĺžke trvania 5 až 12 hodín sa zvyšuje zo 4,50 eura na 4,80 eura za každý deň, v prípade pracovnej cesty trvajúcej od 12 do 18 hodín zo sumy 6,70 eura na 7,10 eura a pri pracovnej ceste presahujúcej 18 hodín je zvýšenie z pôvodných 10,30 eura na výšku 10,90 eura.

Poskytovanie stravných lístkov

Predpisy pre stravovanie zamestnancov upravuje Zákonník práce č. 311/2011 Z. z. v § 152 Stravovanie zamestnancov. Zákon zamestnávateľom určuje možnosť zabezpečiť stravovanie buď formou stravovania v stravovacom zariadení, a to na pracovisku alebo v blízkosti, alebo poskytovaním gastrolístkov. Nárok na ne má zamestnanec po odpracovaní viac ako 4 hodín. Odsek 4 § 152 Zákonníka práce uvádza, že hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín, čo v súčasnosti predstavuje 3,60 eura. Maximálna hodnota, ktorú si môže zahrnúť do nákladov predstavuje 4,80 eura. Zamestnávateľ si môže pri nákupe stravovacích poukážok v roku 2018 zahrnúť do daňových výdavkov 55% zo sumy gastrolístka.

Stravné živnostníkov a SZČO

Samostatne zárobkovo činné osoby majú rovnako nárok na stravné v súvislosti s výkonom pracovnej cesty a to vo výške ako zamestnanci. Pri tuzemských pracovných cestách si môžu uplatňovať výšku stravného podľa časového pásma tak, ako je uvedené pri zamestnancoch. Okrem pracovných ciest majú nárok na stravné za každý odpracovaný deň. Živnostníci si môžu v daňových výdavkoch uplatniť sumu stravného vo výške maximálne 4,80 eura za každý odpracovaný deň, vrátane víkendov.

Publikoval: Lucia Pulcova

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *