Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo ponúkame cez našu spoločnosť RVD Tax, k.s., číslo licencie 195/2019, registrovanú v Slovenskej komore daňových poradcov.  Spoľahlivo, a v súlade podľa platných noriem slovenskej a zahraničnej legislatívy, sa postaráme o vaše daňové povinnosti. Radi uplatníme naše rozsiahle znalosti z oblasti riadenia daňových rizík a daňového plánovania pri komplexnom plánovaní strategického vývoja vašej spoločnosti. Naše rozsiahle skúsenosti vieme uplatniť aj pri poradenstve zameranom na účtovné a daňové procesy v oblasti reštrukturalizácií a podnikových transakcií.Pri cezhraničnom podnikaní, vieme ponúknuť odborné daňové poradenstvo zamerané na znižovanie finančných rizík spojených s odbornou znalosťou medzinárodných trhov.

Poskytujeme nasledujúce služby:

 • Vypracovanie stanovísk k zadaným problémom a odborné konzultácie
 • Vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí
 • Odborná podpora ekonomického útvaru klienta vo forme osobných, telefonických konzultácií, ako aj promptných vybavení prostredníctvom e-mailu
 • Zostavovanie daňových priznaní
 • Odklad termínu podania daňového priznania
 • Vyhotovenie hlásení, prehľadov, ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, plnenie registračných a oznamovacích povinností v zmysle platnej daňovej legislatívy
 • Výpočet preddavkov na daň z motorových vozidiel
 • Komplexné zastupovanie klienta pred daňovým úradom
 • Registrácie pre daňové účely
 • Optimalizácia daňových povinností
 • Zastupovanie pri daňových kontrolách
 • Navrhovanie optimálnych daňových riešení pri realizácii podnikateľských zámerov
 • Odborná pomoc ekonomickým útvarom v oblasti účtovníctva
 • Spolupráca pri zostavovaní účtovnej závierky

Rozhodnite sa pre nás

 • EFEKTIVITA & RÝCHLOSŤ

  Efektívne, rýchle a flexibilné riešenie Vašich špecifických požiadaviek

 • PORADENSTVO

  Naše poradenstvo – vysoká kvalita za prijateľné ceny

 • SKÚSENOSTI

  Profesionálny personál so skúsenosťami na lokálnej i medzinárodnej úrovni

Máte záujem o spoluprácu?

color
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable/
https://www.rvdservices.sk/uvod/
#535354
style1
scrollauto
Ďalšie články sa načítavajú...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off