Spracovanie miezd, mzdové poradenstvo a personalistika

Našim klientom ponúkame komplexné služby v oblasti spracovania miezd a personalistiky. Bez rozdielu na veľkosť alebo predmet činnosti Vašej spoločnosti si spracovanie miezd a ľudských zdrojov vyžaduje komplexnú starostlivosť a výnimočné znalosti z pohľadu dodržiavania neustále meniacich sa legislatívnych noriem a administratívnej záťaže. Spracovanie miezd zamestnancov spoločnosti v plnom rozsahu poskytujeme s profesionálnou integritou.

Naše služby v tejto oblasti dopĺňa komplexné obstarávanie HR agendy a personalistiky. Poskytujeme úplnú správu osobných zložiek zamestnancov spoločnosti na základe platnej legislatívy, kompletný proces pri nástupe, alebo odchode zamestnancov zo spoločnosti, alebo pracovnoprávne služby. Sme pre Váš HR tím a Vašich zamestnancov nepretržite k dispozícii.

SPRACOVANIE MIEZD

 • Výpočet miezd podľa evidencie dochádzky
 • Vyhotovenie výplatných listín
 • Vedenie mzdových listov
 • Vyhotovenie mesačných výkazov do zdravotných poisťovní
 • Vyhotovenie mesačných výkazov do sociálnej poisťovne
 • Vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Vypracovanie mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch
 • Vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti
 • Zasielanie všetkých výkazov a potvrdení

PERSONALISTIKA

 • Udržiavanie personálnych zložiek zamestnancov spoločnosti podľa platnej legislatívy
 • Zabezpečenie administratívneho procesu pri nástupe a odchode zamestnancov, komunikácia s úradmi a inštitúciami, pracovnoprávne služby
 • Nepretržitá podpora pre HR tím a zamestnancov spoločnosti v prípade riešenia mzdových otázok
 • Zhotovenie rôznych dokumentov a potvrdení pre zamestnancov na požiadanie
 • Kontrola a posúdenie aktuálnych pracovných zmlúv
 • Príprava a zhotovenie nových pracovných zmlúv
 • Príprava a zhotovenie dodatkov k pracovným zmluvám
 • Pomoc a podpora pri zhotovovaní interných smerníc HR agendy a nastavovaní procesov

Rozhodnite sa pre nás

 • EFEKTIVITA & RÝCHLOSŤ

  Efektívne, rýchle a flexibilné riešenie Vašich špecifických požiadaviek

 • PORADENSTVO

  Naše poradenstvo – vysoká kvalita za prijateľné ceny

 • SKÚSENOSTI

  Profesionálny personál so skúsenosťami na lokálnej i medzinárodnej úrovni

Máte záujem o spoluprácu?

color
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable/
https://www.rvdservices.sk/uvod/
#535354
style1
scrollauto
Ďalšie články sa načítavajú...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off