Poradenstvo v oblasti eurofondov

Ponúkame poradenské služby v oblasti štrukturálnej politiky EÚ a jej všeobecného fungovania, posudzujeme žiadosti o grant pričom vyhodnocujeme zámer projektu klienta s nastavenou výzvou, pripravujeme všetky potrebné dokumenty k podaniu žiadosti a zabezpečujeme proces verejného obstarávania.

V prípade schválenia projektu, ponúkame poradenstvo pri zazmluvňovaní s príslušnou implementačnou agentúrou. Po podpísaní zmluvy medzi klientom a implementačnou agentúrou o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku, zabezpečujeme kontrolu nad dodržiavaním ustanovení vymedzených v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, samotným vyhotovením žiadosti o príspevok a monitorovaním činnosti až do konca platnosti zmluvy.

Osobný prístup ku každému klientovi s cieľom dosiahnuť úspešnú implementáciu projektového zámeru je pre nás nevyhnutnosťou.

Poskytujeme nasledujúce služby

 • Spracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
 • Spracovanie rozpočtu projektu
 • Spracovanie harmonogramu realizácie projektu
 • Spracovanie podnikateľského zámeru, rôznych štúdií a analýz
 • Realizáciu prieskumu trhu
 • Kompletizáciu a kontrolu povinných príloh
 • Komunikáciu s poskytovateľom pomoci (s riadiacim orgánom, implementačnou agentúrou)

Rozhodnite sa pre nás

 • EFEKTIVITA & RÝCHLOSŤ

  Efektívne, rýchle a flexibilné riešenie Vašich špecifických požiadaviek

 • PORADENSTVO

  Naše poradenstvo – vysoká kvalita za prijateľné ceny

 • SKÚSENOSTI

  Profesionálny personál so skúsenosťami na lokálnej i medzinárodnej úrovni

Máte záujem o spoluprácu?

color
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable/
https://www.rvdservices.sk/uvod/
#535354
style1
scrollauto
Ďalšie články sa načítavajú...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off