Nárok na príspevok na rekreáciu

Úvodblog

Mali ste v predošlom roku 50 a viac zamestnancov? Ak áno, od 1.januára 2019 im vznikol nárok na preplatenie výdavkov na rekreáciu. Ktorých pracovníkov sa to týka a v akej výške je zákonom schválený príspevok? O príspevok budú môcť požiadať iba zamestnanci, pracujúci na pracovnú zmluvu (nie dohodári), ktorí u Vás pracovali nepretržite najmenej dva roky.  Výška príspevku je v sume 55% […]

Daňové zaťaženie, sociálne a zdravotné odvody živnostníka Na rozdiel od podnikania formou s.r.o. je živnostník povinný platiť zdravotné, ale aj sociálne odvody. Zdravotné odvody v minimálnej výške začne platiť ihneď po založení živnosti. Povinnosť platiť zdravotné odvody z vymeriavacieho základu určeného z daňového priznania za predchádzajúci rok mu vznikne v júli druhého kalendárneho roku. Teda ak založí […]

Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. Zamestnávatelia tak budú povinný oznámiť každý rok do 15.1. prislúchajúcemu orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov (vrátane dohodárov) vykonávajúcich prácu 2. kategórie k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka. Tým sa zabezpečí prehľadnosť a informovanosť o pracovných expozíciách zamestnancov. Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil na svojej […]

Ste zamestnávateľ? Potom Vás bude iste zaujímať novela zákona o službách zamestnanosti, účinná od 1.1.2019, ktorá dáva zamestnávateľom za povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta. V paragrafe 62, v odseku 6, uvedeného zákona sa uvádza: „Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to […]

Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z tresnej činnosti nariaďuje firmám od 1.11.2018 povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Pojem konečný užívateľ výhod nám je známy z registra partnerov verejného sektora, ktorý je učinný od 1.2.2017. Tieto dva spomínané registre však nie sú prepojené, a tak je potrebné zadať údaje do každého z nich samostatne. Konečným užívateľom výhod […]

V roku 2019 čaká podnikateľov nová povinnosť. Finančná správa pripravila projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál Finančnej správy e-Kasa. Doposiaľ bolo napojenie na systémy Finančnej správy v podobe VRP dobrovoľné, a bolo možné používať i elektronické registračné pokladnice (ERP), ktoré si však vyžadovali pravidelné uzávierky, nákupy termo pokladničných pások, inštaláciu, povinné servisné prehliadky a defiskalizáciu ERP technikom. Dňa […]

Ak patríte medzi tých, čo plánujú skúsiť šťastie v podnikaní, máte nápady a víziu, ale chýbajú vám skúsenosti so zložitým byrokratickým pozadím pri zakladaní firiem, máme pre vás ponuku. O čo ide? Pri zakladaní spoločnosti musíte myslieť na mnoho vecí – kde bude sídliť moja spoločnosť, ktoré úrady musím obehať a aké sú lehoty, koľko […]

Plánujete si založiť spoločnosť v Českej republike, alebo hľadáte účtovníctvo a spracovanie miezd pre Vašu už existujúcu firmu v Čechách? Podnikanie v Českej republike Podnikanie u našich susedov má hneď niekoľko výhod. Jednou z nich je daň z príjmu, ktorá je oproti Slovensku nižšia, predstavuje 19%. Nemusíte sa obávať daňových licencií a na prihlasovanie vozidiel [...]
Od 1. júna tohto roka sa zvýšila minimálna suma stravných lístkov pre zamestnancov z pôvodných 3,38 eura na 3,60 eura. Suma narástla v dôsledku zvýšenia hodnoty stravného pre zamestnancov na tuzemských pracovných cestách. Zmena sa týka všetkých podnikateľov aj živnostníkov. Menia sa sadzby stravného poskytovaného na tuzemskej pracovnej ceste, výška stravných lístkov, výška stravného pre [...]

jan 16, 2018

rvdadmin

Nezaradené

0

V prvom rade je nutné definovať pracovný čas: je to časový rámec, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti definované v pracovnej zmluve na účet zamestnávateľa. Základnou jednotkou je týždenný pracovný čas, čo predstavuj sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Maximálny týždenný pracovný čas (čistý bez prestávky na jedenie a oddych) predstavuje 40 hodín týždenne. V prípade […]

color
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable/
https://www.rvdservices.sk/uvod/
#535354
style1
scrollauto
Ďalšie články sa načítavajú...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off