Poskytovanie sídiel

Poskytujeme adresy za účelom umiestnenia sídla spoločnosti. Pri zabezpečení sídla dbáme, aby boli splnené všetky podmienky podľa platnej legislatívy:

 • Označenie sídla spoločnosti obchodným názvom a identifikačným číslom
 • Prijímanie písomností zasielaných na adresu spoločnosti
 • Zaistenie kontaktu spoločnosti s verejnosťou a štátnymi orgánmi
 • Umožnenie obchodných schôdzok v sídle spoločnosti za účelom obchodných rozhovorov

Doručená pošta a iné písomnosti budú bezproblémovo prijaté a spracované podľa Vami nastavených pokynov. Korešpondenciu je možné zhromažďovať v poštovom priečinku Vašej spoločnosti, môže byť uložená v trezore, alebo môže byť v stanovených intervaloch a bližšie špecifikovaným spôsobom preposielaná na inú dohodnutú adresu.

RVD Services garantuje 100% príjem a úschovu písomností tak, aby sa predišlo možným nepríjemnostiam spojených so stratou zásielky v dôsledku jej nedoručiteľnosti. Naše služby dopĺňame o informácie o došlej pošte prostredníctvom telefonátu, SMS správy, alebo e-mailu.

TYPICKÍ KLIENTI

KTORÝM JE SLUŽBA URČENÁ

Zahraničné právnické i fyzické osoby,

ktoré na Slovensku alebo v Českej republike potrebujú len adresu na prijímanie pošty a kontakt s verejnosťou

Euro advokáti – jednotlivci a spoločnosti

(adresa na doručovanie písomností od Slovenskej/Českej advokátskej komory a iných subjektov)

Regionálne slovenské advokátske kancelárie

(zriadenie pobočky v Bratislave alebo Košiciach)

Rozhodnite sa pre nás

 • EFEKTIVITA & RÝCHLOSŤ

  Efektívne, rýchle a flexibilné riešenie Vašich špecifických požiadaviek

 • PORADENSTVO

  Naše poradenstvo – vysoká kvalita za prijateľné ceny

 • SKÚSENOSTI

  Profesionálny personál so skúsenosťami na lokálnej i medzinárodnej úrovni

Máte záujem o spoluprácu?

color
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable/
https://www.rvdservices.sk/uvod/
#535354
style1
scrollauto
Ďalšie články sa načítavajú...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off