Due diligence

Poskytujeme poradenstvo v oblasti podnikových reštrukturalizácií a pri transakciách. Našou výhodou je unikátne prepojenie účtovného, daňového a právneho poradenstva, ktoré nám umožňuje efektívne identifikovať riešenia a rýchlo sprostredkovať optimálny plán pre danú transakciu, ocenenie spoločnosti alebo reštrukturalizáciu.

Pri finančnom due dilligence poskytujeme služby v rámci overenia stavu účtovníctva cieľovej spoločnosti vzhľadom na ich legislatívnu korektnosť, celkové zdravie spoločnosti a možné riziká spojené s hodnotou plánovanej transakcie.

Pri daňovom štruktúrovaní transakcie poskytujeme poradenstvo v oblasti zdrojov financovania a možných daňovo optimálnych riešení. Pri post-transakčnom poradenstve poskytujeme riešenia v rámci daňovej integrácie novej štruktúry spoločnosti pre dosiahnutie toho najefektívnejšieho zlúčenia.

V rámci Due diligence zabezpečíme:

 • Správnosť ocenenia hmotného a nehmotného majetku, stanovenie odpisových plánov, tvorba oprávnených majetkových položiek znižujúcich prechodnú hodnotu majetku
 • Analýza výšky majetku, pohľadávok a záväzkov, porovnanie účtovných výkazov cieľovej spoločnosti s jej reálnym stavom
 • Analýza správnosti majetku a zásob
 • Analýza časovej štruktúry pohľadávok a záväzkov
 • Vyhľadanie a analýza podsúvahových položiek, ktoré nie sú uvedené v účtovných výkazoch
 • Analýza pretrvávajúcich zmluvných vzťahov týkajúcich sa bankových úverov
 • Analýza vykazovania majetku v účtovných výkazoch
 • Tvorba rezerv a oprávnených zložiek
 • Analýza daňových dokladov vzhľadom na DPH
 • Analýza existujúcich daňových priznaní za predošlé obdobia
 • Analýza výsledkov správ daňovej kontroly
 • Analýza možných rizík vyplývajúcich z dodatočnej daňovej povinnosti
 • Analýza zmluvných vzťahov a transakcií, transferové oceňovanie
 • Analýza odložených daní

Rozhodnite sa pre nás

 • EFEKTIVITA & RÝCHLOSŤ

  Efektívne, rýchle a flexibilné riešenie Vašich špecifických požiadaviek

 • PORADENSTVO

  Naše poradenstvo – vysoká kvalita za prijateľné ceny

 • SKÚSENOSTI

  Profesionálny personál so skúsenosťami na lokálnej i medzinárodnej úrovni

Máte záujem o spoluprácu?

color
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable/
https://www.rvdservices.sk/uvod/
#535354
style1
scrollauto
Ďalšie články sa načítavajú...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off