Porovnanie živnosti vs. s.r.o.

Daňové zaťaženie, sociálne a zdravotné odvody živnostníka

Na rozdiel od podnikania formou s.r.o. je živnostník povinný platiť zdravotné, ale aj sociálne odvody. Zdravotné odvody v minimálnej výške začne platiť ihneď po založení živnosti. Povinnosť platiť zdravotné odvody z vymeriavacieho základu určeného z daňového priznania za predchádzajúci rok mu vznikne v júli druhého kalendárneho roku.

Teda ak založí živnosť v marci 2019, zdravotné odvody v minimálnej výške (teda z minimálneho vymeriavacieho základu) vo výške 66,78 € začne platiť okamžite. Sociálne odvody začne platiť až od 01.07. nasledujúceho kalendárneho roka  2020 (splatné v 08/2020).

Výška sociálnych odvodov sa určí v závislosti od jeho príjmu, minimálna výška týchto odvodov pre rok 2019 bude 158,12 €. Sociálne odvody musí živnostník platiť v prípade, ak za predchádzajúci rok mal príjem väčší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Ide o hrubý príjem bez odpočítania výdavkov.

Vymeriavací základ dane za predchádzajúce obdobie (tzn. príjmy – náklady) Fyzická osoba – Živnosť

Odvody: ZP+ Soc.poistenie

 

Základ dane-odvody=daňový základ-odpočítateľná položka na daňovníka

 

Fyzická osoba – Živnosť

Daň 19%

Fyzická osoba – Živnosť

Daň 25%

Fyzická osoba – Živnosť

Odvodové

+ daňové zaťaženie FO

 

5 000 €

741,72+1756,19=

2 497,94

2502,09 €

-3830,02 €

0 0 2497,94 €
 

10 000 €

1017,48+2408,88=

3 426,36

6573,64 €

-3830,02€

521,28 € 0 3947,64 €
 

20 000 €

1959,60+4639,79=

6 599,39

13400,61 €

-3830,02 €

1818,41 € 0 8417,80 €
 

30 000 €

2901,72+6870,60=

9 772,32

20227,68 €

-3760,10 €

3128,84 € 0 12901,16 €
 

40 000 €

3843,84+9101,52=

12 945,36

27054,64 €

-2053,36 €

4750,24 € 0 17695,60 €
 

50 000 €

4785,96+11332,20=

16 118,16

33881,84 €

-346,56 €

6371,70 € 0 22489,86 €
 

60 000 €

5728,08+13563,12=

19 291,20

40708,80 €

 

6700,93 € 1360,18€ 25992,13 €

 

Toto porovnanie je len ilustračné, pretože pri FO sa posudzujú aj individuálne daňové úľavy ( na deti, manželku, invaliditu, atď) a odvody sa každoročne upravujú. Uplatňovali sme len odpočítateľnú položku na daňovníka, ktorá je tiež závislá od daňového základu.

V prípade prevádzkovateľov čerpacích staníc ako FO je predpoklad, že budú registrovaní pre DPH, čo vylučuje uplatňovanie paušálnych nákladov.

 

Daňové zaťaženie v prípade spoločníka s.r.o.

V oblasti zdaňovania právnických osôb a vyplácania dividend taktiež nenastávajú od 1.1.2019 žiadne výrazné zmeny. Daň z príjmu zostáva na úrovni 21%. Ide teda o zdanenie na úrovni spoločnosti. Ak ako spoločník chcete peniaze dostať z firmy von a vyplatiť si zisk, musíte platiť štátu opäť. Musíte zaplatiť daň z dividend vo výške 7%.

Ako to bude teda v praxi: Zoberme si s.r.o., ktorá má základ dane 30 000 €. V prvom kroku musí zaplatiť daň z príjmu vo výške 21%, čo je 6300 €. Ak si chcete vyplatiť zisk ako spoločník zostávajúcich 23 700 € – zdaníte opätovne a to sadzbou 7%, ktorá vám zoberie ďalších 1659 €. Na svoj účet dostanete ako spoločník s.r.o. očistených a riadne zdanených 22041 €.

 

Výhodou statusu spoločníka s.r.o. oproti živnostníkovi je, že musí platiť len zdravotné poistenie v minimálnej výške 61,06 €. Sociálne poistenie platiť nemusí.

 

Vymeriavací základ dane  (tzn. príjmy-náklady) Právnická Osoba

(spoločnosť s ručením

obmedzeným)

Daň z príjmu

21%

Právnická Osoba

(spoločnosť s ručením

obmedzeným)

Zrážková daň

(dividendy)

7%

Daňové

zaťaženie

PO (s.r.o.)

 

Odvody s.r.o.

neplatí

 

5 000 €

 

1 050 €

 

276 €

 

1 326 €

 

10 000 €

 

2 100 €

 

553 €

 

2 653 €

 

20 000 €

 

4 200 €

 

1 106 €

 

5 306 €

 

30 000 €

 

6 300 €

 

1 659 €

 

8 512 €

 

40 000 €

 

8 400 €

 

2 212 €

 

10 612 €

 

50 000 €

 

10 500 €

 

2 765 €

 

13 265 €

 

60 000 €

 

12 600 €

 

3 318 €

 

15 918 €

2019

Výhody s.r.o. oproti živnosti

  • Najväčšia výhoda, ktorú mnohí živnostníci neprávom podceňujú je obmedzené ručenie. Podnikanie formou s.r.o. oddeľuje osobný a firemný majetok, čo je obrovská výhoda.
  • Imidž – s.r.o. budí dojem väčšieho a serióznejšieho partnera pre obchodných partnerov, ale i pre potenciálnych zamestnancov.
  • Nemusíte platiť sociálne odvody a môžete takto ušetrené peniaze investovať ako uznáte za vhodné. Samozrejme, je dôležité byť mimoriadne zodpovedný a peniaze si skutočne odkladať a zhodnocovať
  • Platíte len minimálny zdravotný odvod.

Výhody živnosti oproti s.r.o.

  • Jednoduché a rýchle založenie, prípadne prerušenie alebo zrušenie
  • Vznik daňovej povinnosti až úhradou faktúry
  • Možnosť voľby medzi skutočnými a paušálnymi nákladmi. Výrazné navýšenie paušálnych nákladov od roku 2019.(Nevzťahuje sa na platiteľov DPH).
  • Oslobodenie od platenia sociálneho poistenia v prvom roku podnikania formou živnosti.
  • Možnosť získať príspevok na podnikanie. Je potrebné byť pred ním evidovaný na úrade práce,  jeho výška závisí od regiónu, v ktorom chcete podnikať.

 

Publikoval: Veronika Gonciova

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *