Audit

Pre našich klientov zabezpečujeme audit účtovnej a konsolidovanej účtovnej uzávierky a iné audítorské služby podľa Medzinárodných audítorských štandardov vydaných IFAC, zákonoch o audítoroch, etickým kódexom a inými legislatívnymi predpismi ustanovenými Slovenskou komorou audítorov (SKAU).

Zabezpečíme hlavne tieto auditorské služby:

 • audit individuálnej účtovnej závierky
 • audit konsolidovanej účtovnej závierky
 • audit alebo kontrolu podvojného účtovníctva
 • audit a kontrolu určitých oblastí podvojného účtovníctva a daní
 • audit výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy
 • vypracovanie podkladov, prehľadov a tabuliek pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky materskej firmy

Podľa rozsahu overovania vykonáme:

 • audit výberovým spôsobom – zabezpečíme overenie účtovnej uzávierky na základe audítorských postupov
 • audit úplným spôsobom – overujeme účtovnú dokumentáciu (faktúry, interné a pokladničné doklady) a položky účtovnej závierky
 • daňový audit – vykonávame audit daňových procesov. Overujeme správnosť vedenia evidencie DPH, odpočítania DPH, posúdenie správnosti účtovného a daňového odpisu pohľadávok a iné

Pri audite uskutočňujeme postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke, overujeme vnútorný kontrolný systém, dodržiavanie predpisov, vyhodnocujeme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, primeranosť účtovných odhadov, ako aj celkovú prezentáciu účtovnej závierky.

Rozhodnite sa pre nás

 • EFEKTIVITA & RÝCHLOSŤ

  Efektívne, rýchle a flexibilné riešenie Vašich špecifických požiadaviek

 • PORADENSTVO

  Naše poradenstvo – vysoká kvalita za prijateľné ceny

 • SKÚSENOSTI

  Profesionálny personál so skúsenosťami na lokálnej i medzinárodnej úrovni

Máte záujem o spoluprácu?

color
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable/
https://www.rvdservices.sk/uvod/
#535354
style1
scrollauto
Ďalšie články sa načítavajú...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off