Transférové oceňovanie

Poskytujeme poradenstvo pri navrhovaní efektívnej stratégie transferového oceňovania (transfer pricing), pričom zohľadníme konkrétne potreby klienta v rámci optimalizácie nákladov.  Zabezpečíme, aby náš klient vedel podložiť aplikovanú stratégiu transferového oceňovania požadovanou dokumentáciou podľa vymedzených noriem daného obchodného vzťahu spoločnosti.

V oblasti transferového oceňovania poskytujeme nasledovné služby:

 • Analýza vnútro-skupinových transakcií a identifikácia rizík
 • Prehodnotenie zmluvných vzťahov v rámci skupiny
 • Príprava stratégie transferového oceňovania podľa zadaných cieľov
 • Príprava požadovanej dokumentácie za účelom odôvodnenia vybranej metódy transferového oceňovania
 • Príprava porovnávacích štúdií pre konkrétne transakcie a odvetvia spoločnosti
 • Podpora pri implementácii interných smerníc a predpisov pre transferové oceňovanie
 • Komunikácia s daňovým úradom pri schvaľovaní aplikovanej metódy transferového oceňovania
 • Aktívna účasť pri daňových kontrolách zameraných na transferové oceňovanie

Rozhodnite sa pre nás

 • EFEKTIVITA & RÝCHLOSŤ

  Efektívne, rýchle a flexibilné riešenie Vašich špecifických požiadaviek

 • PORADENSTVO

  Naše poradenstvo – vysoká kvalita za prijateľné ceny

 • SKÚSENOSTI

  Profesionálny personál so skúsenosťami na lokálnej i medzinárodnej úrovni

Máte záujem o spoluprácu?

color
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable/
https://www.rvdservices.sk/uvod/
#535354
style1
scrollauto
Ďalšie články sa načítavajú...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off