Politika ochrany osobn├Żch ├║dajov

S┬á├║─Źinnos┼ąou odo d┼ła┬á25.05.2018┬ás├║ v┼íetky osobn├ę ├║daje sprac├║van├ę v┬ás├║lade s Nariaden├şm Eur├│pskeho parlamentu a Rady (E├Ü) 2016/679 o ochrane fyzick├Żch os├┤b pri sprac├║van├ş osobn├Żch ├║dajov a o vo─żnom pohybe tak├Żchto ├║dajov, ktor├Żm sa zru┼íuje smernica 95/46/ES (v┼íeobecn├ę nariadenie o ochrane ├║dajov ÔÇô ─Ćalej len ÔÇ×NariadenieÔÇť).

Inform├ície poskytovan├ę pod─ża ─Źl├ínku 13 Nariadenia:

1. Identifik├ícia a kontaktn├ę ├║daje prev├ídzkovate─ża:

Prev├ídzkovate─żom, ktor├Ż sprac├║va osobn├ę ├║daje, je spolo─Źnos┼ą┬áRVD Services s.r.o., ─îerny┼íevsk├ęho 26, 851 01 Bratislava, I─îO: 44395833, zap├şsan├í v Obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Bratislava I, odd.: Sro, vlo┼żka ─Ź.: 54491/B, (─Ćalej len ÔÇ×RVD ServicesÔÇť alebo ÔÇ×prev├ídzkovate─żÔÇť).

2. Kontaktn├ę ├║daje zodpovednej osoby prev├ídzkovate─ża:

Zodpovedn├║ osobu prev├ídzkovate─ża mo┼żno kontaktova┼ą na emailovej adrese info@rvdservices.sk┬áalebo p├şsomne na adresu s├şdla spolo─Źnosti prev├ídzkovate─ża.

3. Práva dotknutej osoby:

Dotknut├í osoba m├í pod─ża pr├şslu┼ín├Żch ustanoven├ş Nariadenia nasleduj├║ce pr├íva:
A) pr├ívo po┼żadova┼ą od prev├ídzkovate─ża pr├şstup k┬áosobn├Żm ├║dajom, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║, pod─ża┬á─Źl├ínku 15 Nariadenia:

Dotknut├í osoba m├í pr├ívo z├şska┼ą od prev├ídzkovate─ża potvrdenie o tom, ─Źi sa sprac├║vaj├║ osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║, a ak tomu tak je, m├í pr├ívo z├şska┼ą pr├şstup k t├Żmto osobn├Żm ├║dajom a tieto inform├ície:
1. ├║─Źely sprac├║vania;
2. kateg├│rie dotknut├Żch osobn├Żch ├║dajov;
3. pr├şjemcovia alebo kateg├│rie pr├şjemcov, ktor├Żm boli alebo bud├║ osobn├ę ├║daje poskytnut├ę, najm├Ą pr├şjemcovia v tret├şch krajin├ích alebo medzin├írodn├ę organiz├ície;
4. ak je to mo┼żn├ę, predpokladan├í doba uchov├ívania osobn├Żch ├║dajov, alebo ak to nie je mo┼żn├ę, krit├ęri├í na jej ur─Źenie;
5. existencia pr├íva po┼żadova┼ą od prev├ídzkovate─ża opravu osobn├Żch ├║dajov t├Żkaj├║cich sa┬ádotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie sprac├║vania, alebo pr├íva namieta┼ą proti tak├ęmuto sprac├║vaniu;
6. pr├ívo poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą dozorn├ęmu org├ínu;
7. ak sa osobn├ę ├║daje nez├şskali od dotknutej osoby, ak├ęko─żvek dostupn├ę inform├ície, pokia─ż ide o ich zdroj;
8. existencia automatizovan├ęho rozhodovania vr├ítane profilovania uveden├ęho v ─Źl├ínku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a v t├Żchto pr├şpadoch aspo┼ł zmyslupln├ę inform├ície o pou┼żitom postupe, ako aj v├Żzname a predpokladan├Żch d├┤sledkoch tak├ęhoto sprac├║vania pre dotknut├║ osobu.

Ak sa osobn├ę ├║daje pren├í┼íaj├║ do tretej krajiny alebo medzin├írodnej organiz├ícii, dotknut├í osoba m├í pr├ívo by┼ą informovan├í o primeran├Żch z├íruk├ích t├Żkaj├║cich sa prenosu pod─ża ─Źl├ínku 46 Nariadenia.

Prev├ídzkovate─ż poskytne k├│piu osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa sprac├║vaj├║. Za ak├ęko─żvek ─Ćal┼íie k├│pie, o ktor├ę dotknut├í osoba po┼żiada,┬ám├┤┼że prev├ídzkovate─ż ├║─Źtova┼ą primeran├Ż poplatok zodpovedaj├║ci administrat├şvnym n├íkladom. Ak dotknut├í osoba podala ┼żiados┼ą elektronick├Żmi prostriedkami, inform├ície sa poskytn├║ v be┼żne pou┼ż├şvanej elektronickej podobe. Pr├ívo z├şska┼ą k├│piu nesmie ma┼ą nepriazniv├ę d├┤sledky na pr├íva a slobody in├Żch.

B) pr├ívo na┬áopravu osobn├Żch ├║dajov pod─ża ─Źl├ínku 16:

Dotknut├í osoba m├í pr├ívo na to, aby prev├ídzkovate─ż bez zbyto─Źn├ęho odkladu opravil nespr├ívne osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║. So zrete─żom na ├║─Źely sprac├║vania m├í dotknut├í osoba pr├ívo na doplnenie ne├║pln├Żch osobn├Żch ├║dajov, a to aj prostredn├şctvom poskytnutia doplnkov├ęho vyhl├ísenia.

C) pr├ívo na┬ávymazanie┬á ÔÇťna zabudnutieÔÇŁ pod─ża ─Źl├ínku 17:

Dotknut├í osoba m├í tie┼ż pr├ívo dosiahnu┼ą u prev├ídzkovate─ża bez zbyto─Źn├ęho odkladu vymazanie osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║, a prev├ídzkovate─ż je povinn├Ż bez zbyto─Źn├ęho odkladu vymaza┼ą osobn├ę ├║daje, ak je splnen├Ż niektor├Ż z t├Żchto d├┤vodov:
1. osobn├ę ├║daje u┼ż nie s├║ potrebn├ę na ├║─Źely, na ktor├ę sa z├şskavali alebo inak sprac├║vali;
2. dotknut├í osoba odvol├í s├║hlas, na z├íklade ktor├ęho sa sprac├║vanie vykon├íva, pod─ża ─Źl├ínku 6 ods. 1 p├şsm. a) alebo ─Źl├ínku 9 ods. 2 p├şsm. a) Nariadenia, a ak neexistuje in├Ż pr├ívny z├íklad pre sprac├║vanie;
3. dotknut├í osoba namieta vo─Źi sprac├║vaniu pod─ża ─Źl├ínku 21 ods. 1 Nariadenia a┬ánepreva┼żuj├║ ┼żiadne opr├ívnen├ę d├┤vody na sprac├║vanie alebo dotknut├í osoba namieta vo─Źi sprac├║vaniu pod─ża ─Źl├ínku 21 ods. 2 Nariadenia; 4. osobn├ę ├║daje sa sprac├║vali nez├íkonne;
5. osobn├ę ├║daje musia by┼ą vymazan├ę, aby sa splnila z├íkonn├í povinnos┼ą pod─ża pr├íva ├Ünie alebo pr├íva ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu, ktor├ęmu prev├ídzkovate─ż podlieha;
6. osobn├ę ├║daje sa z├şskavali v s├║vislosti s ponukou slu┼żieb informa─Źnej spolo─Źnosti pod─ża ─Źl├ínku 8 ods. 1 Nariadenia.

Ak prev├ídzkovate─ż zverejnil osobn├ę ├║daje a je povinn├Ż vymaza┼ą osobn├ę ├║daje, so zrete─żom na dostupn├║ technol├│giu a n├íklady na vykonanie opatren├ş podnikne primeran├ę opatrenia vr├ítane technick├Żch opatren├ş, aby informoval prev├ídzkovate─żov, ktor├ş vykon├ívaj├║ sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov, ┼że dotknut├í osoba ich ┼żiada, aby vymazali v┼íetky odkazy na┬átieto osobn├ę ├║daje, ich k├│piu.

Pr├ívo na vymazanie sa neuplat┼łuje, pokia─ż je sprac├║vanie potrebn├ę:
na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
na splnenie z├íkonnej povinnosti, ktor├í si vy┼żaduje sprac├║vanie pod─ża pr├íva ├Ünie alebo pr├íva ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu, ktor├ęmu prev├ídzkovate─ż podlieha, alebo na splnenie ├║lohy realizovanej vo verejnom z├íujme alebo pri v├Żkone verejnej moci zverenej prev├ídzkovate─żovi;
z d├┤vodov verejn├ęho z├íujmu v oblasti verejn├ęho zdravia v s├║lade s ─Źl├ínkom 9 ods. 2 p├şsm. h) a i), ako aj ─Źl├ínkom 9 ods. 3 nariadenia;
na ├║─Źely archiv├ície vo verejnom z├íujme, na ├║─Źely vedeck├ęho alebo historick├ęho v├Żskumu ─Źi na ┼ítatistick├ę ├║─Źely pod─ża ─Źl├ínku 89 ods. 1 nariadenia, pokia─ż je pravdepodobn├ę, ┼że pr├ívo uveden├ę vy┼í┼íie znemo┼żn├ş alebo z├íva┼żn├Żm sp├┤sobom s┼ąa┼ż├ş dosiahnutie cie─żov tak├ęhoto sprac├║vania, alebo
na preukazovanie, uplat┼łovanie alebo obhajovanie pr├ívnych n├írokov.

D) pr├ívo na┬áobmedzenie sprac├║vania pod─ża ─Źl├ínku 18:

Dotknut├í osoba m├í pr├ívo na to, aby prev├ídzkovate─ż obmedzil sprac├║vanie, pokia─ż ide o┬ájeden z t├Żchto pr├şpadov:
1. dotknut├í osoba napadne spr├ívnos┼ą osobn├Żch ├║dajov, a to po─Źas obdobia umo┼ż┼łuj├║ceho prev├ídzkovate─żovi overi┼ą spr├ívnos┼ą osobn├Żch ├║dajov;
2. sprac├║vanie je protiz├íkonn├ę a dotknut├í osoba namieta proti vymazaniu osobn├Żch ├║dajov a ┼żiada namiesto toho obmedzenie ich pou┼żitia;
3. prev├ídzkovate─ż u┼ż nepotrebuje osobn├ę ├║daje na ├║─Źely sprac├║vania, ale potrebuje ich dotknut├í osoba na preuk├ízanie, uplat┼łovanie alebo obhajovanie pr├ívnych n├írokov;
4. dotknut├í osoba namietala vo─Źi sprac├║vaniu pod─ża ─Źl├ínku 21 ods. 1 nariadenia, a to a┼ż do overenia, ─Źi opr├ívnen├ę d├┤vody na strane prev├ídzkovate─ża preva┼żuj├║ nad opr├ívnen├Żmi d├┤vodmi dotknutej osoby.

Ak sa sprac├║vanie v s├║lade s vy┼í┼íie obmedzen├Żm obmedzilo, tak├ęto osobn├ę ├║daje sa s v├Żnimkou uchov├ívania sprac├║vaj├║ len so s├║hlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplat┼łovanie alebo obhajovanie pr├ívnych n├írokov, alebo na ochranu pr├ív inej fyzickej alebo pr├ívnickej osoby, alebo z d├┤vodov d├┤le┼żit├ęho verejn├ęho z├íujmu ├Ünie alebo ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu. Dotknut├║ osobu, ktor├í dosiahla obmedzenie sprac├║vania v s├║lade s vy┼í┼íie uveden├Żm, prev├ídzkovate─ż informuje pred t├Żm, ako bude obmedzenie sprac├║vania zru┼íen├ę.

E) pr├ívo na┬áprenosnos┼ą ├║dajov pod─ża ─Źl├ínku 20:

Dotknut├í osoba m├í pr├ívo z├şska┼ą osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║ a ktor├ę poskytla prev├ídzkovate─żovi, v ┼ítrukt├║rovanom, be┼żne pou┼ż├şvanom a strojovo ─Źitate─żnom form├íte a m├í pr├ívo prenies┼ą tieto ├║daje ─Ćal┼íiemu prev├ídzkovate─żovi bez toho, aby jej prev├ídzkovate─ż, ktor├ęmu sa tieto osobn├ę ├║daje poskytli, br├ínil, ak: a) sa sprac├║vanie zaklad├í na s├║hlase pod─ża ─Źl├ínku 6 ods. 1 p├şsm. a) alebo ─Źl├ínku 9 ods. 2 p├şsm. a) nariadenia, alebo na zmluve pod─ża ─Źl├ínku 6 ods. 1 p├şsm. b) nariadenia, a b) ak sa sprac├║vanie vykon├íva automatizovan├Żmi prostriedkami.

Dotknut├í osoba m├í pri uplat┼łovan├ş svojho pr├íva na prenosnos┼ą ├║dajov pr├ívo na prenos osobn├Żch ├║dajov priamo od jedn├ęho prev├ídzkovate─ża druh├ęmu prev├ídzkovate─żovi, pokia─ż je to technicky mo┼żn├ę.

Uplat┼łovan├şm pr├íva nie je dotknut├Ż ─Źl├ínok 17 nariadenia Uveden├ę pr├ívo sa nevz┼ąahuje na sprac├║vanie nevyhnutn├ę na splnenie ├║lohy realizovanej vo verejnom z├íujme alebo pri v├Żkone verejnej moci zverenej prev├ídzkovate─żovi. Pr├ívo na prenosnos┼ą ├║dajov nesmie ma┼ą nepriazniv├ę d├┤sledky na pr├íva a slobody in├Żch.

F) pr├ívo namieta┼ą proti sprac├║vaniu vr├ítane namietania proti profilovaniu (ak sa vykon├íva) pod─ża ─Źl├ínku 21:

Dotknut├í osoba m├í pr├ívo kedyko─żvek namieta┼ą z d├┤vodov t├Żkaj├║cich sa jej konkr├ętnej situ├ície proti sprac├║vaniu osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa jej t├Żka, ktor├ę je vykon├ívan├ę na z├íklade ─Źl├ínku 6 ods. 1 p├şsm. e) alebo f) nariadenia vr├ítane namietania proti profilovaniu zalo┼żen├ęmu na uveden├Żch ustanoveniach. Prev├ídzkovate─ż nesmie ─Ćalej sprac├║va┼ą osobn├ę ├║daje, pokia─ż nepreuk├í┼że nevyhnutn├ę opr├ívnen├ę d├┤vody na sprac├║vanie, ktor├ę preva┼żuj├║ nad z├íujmami, pr├ívami a slobodami dotknutej osoby, alebo d├┤vody na preukazovanie, uplat┼łovanie alebo obhajovanie pr├ívnych n├írokov.

V s├║vislosti s pou┼ż├şvan├şm slu┼żieb informa─Źnej spolo─Źnosti a bez oh─żadu na smernicu 2002/58/ES m├┤┼że dotknut├í osoba uplat┼łova┼ą svoje pr├ívo namieta┼ą automatizovan├Żmi prostriedkami s pou┼żit├şm technick├Żch ┼ípecifik├íci├ş. Ak sa osobn├ę ├║daje sprac├║vaj├║ na ├║─Źely vedeck├ęho alebo historick├ęho v├Żskumu ─Źi na ┼ítatistick├ę ├║─Źely pod─ża ─Źl├ínku 89 ods. 1 nariadenia, dotknut├í osoba m├í pr├ívo namieta┼ą z d├┤vodov t├Żkaj├║cich sa jej konkr├ętnej situ├ície proti sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa jej t├Żka, s v├Żnimkou pr├şpadov, ke─Ć je sprac├║vanie nevyhnutn├ę na plnenie ├║lohy z d├┤vodov verejn├ęho z├íujmu.

G)┬áv od├┤vodnenom pr├şpade pr├ívo poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą dozorn├ęmu org├ínu, ktor├Żm sa rozumie┬á├Ürad na ochranu osobn├Żch ├║dajov Slovenskej republiky,

H) pr├ívo odvola┼ą s├║hlas:

V┬ápr├şpade ak pr├ívnym z├íkladom sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov je s├║hlas dotknutej osoby je dotknut├í osoba opr├ívnen├í kedyko─żvek svoj udelen├Ż s├║hlas odvola┼ą bez toho, aby to malo vplyv na z├íkonnos┼ą sprac├║vania zalo┼żen├ęho na s├║hlase udelenom pred jeho odvolan├şm.

Pr├ívo kedyko─żvek odvola┼ą s├║hlas, a┬áto aj pred uplynut├şm doby, na ktor├║ bol tento s├║hlas udelen├Ż, m├┤┼że dotknut├í osoba uplatni┼ą nasleduj├║cimi sp├┤sobmi:
1. emailovou správou zaslanou na adresu info@rvdservices.sk,
2. telefonicky +421 2 2102 1301 alebo
3. zaslan├şm p├şsomnej ┼żiadosti na adresu s├şdla prev├ídzkovate─ża.

├Ü─Źel sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov
Ako prev├ídzkovate─ż aj ako sprostredkovate─ż sprac├║vame osobn├ę ├║daje na nasleduj├║ce ├║─Źely:
1. meranie návštevnosti našich stránok

2. v├Żvoj a┬ázlep┼íovanie na┼íich webov├Żch str├ínok a┬áslu┼żieb

Ke─Ć nav┼ít├şvite webov├ę str├ínky na┼íej spolo─Źnosti, webov├ę servery do─Źasne zaznamenaj├║ inform├ície, ktor├ę odosiela V├í┼í prehliada─Ź. Pri ka┼żdom pr├şstupe pou┼ż├şvate─ża na na┼íe webov├ę str├ínky sa pr├şstupov├ę ├║daje ukladaj├║ v podobe logov obsahuj├║cich internetov├║ str├ínku, z ktorej vstupujete na na┼íu str├ínku, IP adresu, d├ítum a ─Źas pr├şstupu, odoslan├Ż objem d├ít a inform├ície t├Żkaj├║ce sa pou┼ż├şvan├ęho prehliada─Źa a opera─Źn├ęho syst├ęmu. Tieto ├║daje nepou┼ż├şvame na vytv├íranie individu├ílnych pou┼ż├şvate─żsk├Żch profilov ani┬á ich nezdie─żame s tret├şmi stranami. Nem├íme mo┼żnos┼ą priradi┼ą ├║daje ulo┼żen├ę v logoch ku konkr├ętnej osobe ani nesp├íjame inform├ície ulo┼żen├ę v logoch s in├Żmi ├║dajmi.
Vo viacer├Żch pr├şpadoch uveden├Żch vy┼í┼íie pracujeme s┬á├║dajmi, na z├íklade ktor├Żch nie je mo┼żn├í identifik├ícia konkr├ętnej osoby ( napr. ┼ítatistick├ę ├║─Źely, cielenie reklamy alebo meranie n├ív┼ítevnosti str├ínok). Ide o opr├ívnen├ę z├íujmy spolo─Źnosti RVD Services, napr. zaistenie bezpe─Źnosti na┼íich syst├ęmov. ┬áAk je v┬ázmysle pr├ívnych predpisov na spracovanie Va┼íich ├║dajov potrebn├Ż s├║hlas, najm├Ą┬á na pou┼żitie Va┼íich ├║dajov na marketingov├ę ├║─Źely, spracovanie prebieha v┼żdy len u┬át├Żch z├íkazn├şkov, ktor├ş udelili prev├ízkovate─żovi s├║hlas so spracovan├şm ├║dajov v┬ápotrebnom rozsahu a┬ána konkr├ętny ├║─Źel.┬á Z├íkazn├şk m├í pr├ívo svoj s├║hlas kedyko─żvek odvola┼ą.

3. ├Ü─Źelom sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov je audit spolo─Źnosti alebo vedenie ├║─Źtovn├şctva spolo─Źnosti a┬áobchodnej agendy, kde pr├ívnym z├íkladom sprac├║vania je ─Źl. 6 ods. 1 p├şsm. c) Nariadenia ÔÇô z├íkonn├í povinnos┼ą, ktor├í vypl├Żva z┬áosobitn├Żch predpisov ako je z├íkon o┬á├║─Źtovn├şctve, z├íkon o┬áDPH, z├íkon o┬ádani z┬ápr├şjmov a┬ápodobne. Poskytnutie osobn├Żch ├║dajov je nevyhnutn├ę na ├║─Źely vypl├Żvaj├║ce z┬áosobitn├Żch predpisov. Lehota uchov├ívania osobn├Żch ├║dajov je 10 rokov. Pr├şjemcami s├║ org├íny verejnej moci, ktor├Żm sa poskytuj├║ osobn├ę ├║daje zo z├íkona, matersk├í spolo─Źnos┼ą, aud├ştor, advok├ít, spriaznen├í spolo─Źnos┼ą, extern├Ż ├║─Źtovn├şk.

4. ├Ü─Źelom sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov je spracovanie person├ílnej a┬ámzdovej agendy klientom ( pracovnej zmluvy alebo dohody o pr├ícach mimo pracovn├ęho pomeru, evidencia podkladov o pracovnej sp├┤sobilosti, v├Żplata mzdy, odvody, plnenie povinnost├ş vo─Źi org├ínom ┼ít├ítnej spr├ívy, evidencia doch├ídzky, evidencia vzdel├ívania, evidencia vydan├Żch poveren├ş a splnomocnen├ş, evidencia poskytnut├Żch ochrann├Żch pracovn├Żch pom├┤cok, majetku, zariadenia, uzatv├íranie doh├┤d o┬áhmotnej zodpovednosti, evidencia vyd├ívania pe┼ła┼żn├Żch prostriedkov v┬áhotovosti, evidencia ┼ík├┤d sp├┤soben├Żch zamestnancami na majetku zamestn├ívate─ża, zabezpe─Źenie stravovania, kop├şrovanie dokladov nevyhnutn├Żch na ├║─Źely pracovnopr├ívneho alebo obdobn├ęho vz┼ąahu, plnenie ─Ćal┼í├şch z├íkonn├Żch a┬ázmluvn├Żch povinnost├ş), kde vystupujeme v┬ápoz├şcii┬á sprostredkovate─ża, ktor├Ż m├í uzavret├ę zmluvy o┬ápoveren├ş sprac├║van├ş osobn├Żch ├║dajov s klientami. Pr├ívnym z├íkladom sprac├║vania je ─Źl. 6 ods. 1 p├şsm. c) Nariadenia ÔÇô z├íkonn├í povinnos┼ą, ktor├í vypl├Żva z┬áosobitn├Żch predpisov ako je z├íkonn├şk pr├íce, z├íkon o┬áslu┼żb├ích zamestnanosti, z├íkon zdravotnom poisten├ş, z├íkon o┬ásoci├ílnom poisten├ş, z├íkon┬á o┬á├║─Źtovn├şctve, z├íkon o┬ádani z┬ápr├şjmov a┬ápodobne. Poskytnutie osobn├Żch ├║dajov je nevyhnutn├ę na ├║─Źely vypl├Żvaj├║ce z┬áosobitn├Żch predpisov. Pr├şjemcami s├║ org├íny verejnej moci, ktor├Żm sa poskytuj├║ osobn├ę ├║daje zo z├íkona, klient ako prev├ídzkovate─ż, aud├ştor, advok├ít, spriaznen├í spolo─Źnos┼ą, extern├Ż ├║─Źtovn├şk, subjekty zabezpe─Źuj├║ce po┼ítov├ę slu┼żby.

5. ├Ü─Źelom sprac├║vania je vedenie a evidencia obchodnej komunik├ície, kde pr├ívnym z├íkladom je opr├ívnen├Ż z├íujem pod─ża ─Źl. 6 ods. 1 p├şsm. f) Nariadenia, opr├ívnen├Żm z├íujmom je pr├şstup k┬áinform├íci├ím a┬áposkytovanie slu┼żieb, ktor├ę m├┤┼żu prinies┼ą ├║┼żitok pre dotknut├ę osoby, spr├şstupnenie objednan├Żch produktov / slu┼żieb. Lehota uchov├ívania je 3 roky odo d┼ła posledn├ęho poskytnutia slu┼żieb alebo tovaru. Pr├şjemcovia s├║: s├║d, org├íny ─Źinn├ę v┬átrestnom konan├ş, spolo─Źnosti vykon├ívaj├║ce spr├ívu a┬ápodporu informa─Źn├Żch technol├│gi├ş, subjekty zabezpe─Źuj├║ce v├Żkon extern├ęho auditu, poskytovatelia telekomunika─Źn├Żch slu┼żieb, spolo─Źnos┼ą, na ktorej serveroch s├║ osobn├ę ├║daje ulo┼żen├ę.

6. ├Ü─Źelom sprac├║vania je vedenie person├ílnej a┬ámzdovej agendy (uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o pr├ícach mimo pracovn├ęho pomeru, evidencia podkladov o pracovnej sp├┤sobilosti, v├Żplata mzdy, odvody, plnenie povinnost├ş vo─Źi org├ínom ┼ít├ítnej spr├ívy, evidencia doch├ídzky, evidencia vzdel├ívania, evidencia vydan├Żch poveren├ş a splnomocnen├ş, evidencia poskytnut├Żch ochrann├Żch pracovn├Żch pom├┤cok, majetku, zariadenia, uzatv├íranie doh├┤d o┬áhmotnej zodpovednosti, evidencia vyd├ívania pe┼ła┼żn├Żch prostriedkov v┬áhotovosti, evidencia ┼ík├┤d sp├┤soben├Żch zamestnancami na majetku zamestn├ívate─ża, zabezpe─Źenie stravovania, kop├şrovanie dokladov nevyhnutn├Żch na ├║─Źely pracovnopr├ívneho alebo obdobn├ęho vz┼ąahu, plnenie ─Ćal┼í├şch z├íkonn├Żch a┬ázmluvn├Żch povinnost├ş). Pr├ívnym z├íkladom sprac├║vania na vy┼í┼íie uveden├ę ├║─Źely je ─Źl. 6 ods. 1 p├şsm. c) Nariadenia ÔÇô z├íkonn├í povinnos┼ą ako aj pracovn├í zmluva alebo dohody uzatvoren├ę pod─ża z├íkona ─Ź. 311/2001 Z. z. Z├íkonn├şk pr├íce a┬áplnenie z├íkonnej povinnosti pod─ża osobitn├Żch predpisov, ktor├ę ustanovuj├║ povinnosti zamestn├ívate─ża vo─Źi zamestnancovi. Dotknut├í osoba je povinn├í poskytn├║┼ą osobn├ę ├║daje, v┬ápr├şpade neposkytnutia nie je mo┼żn├ę uzatvori┼ą pracovn├║ zmluvu. Osobn├ę ├║daje zamestnanca bud├║ poskytnut├ę t├Żmto pr├şjemcom: zdravotn├ę pois┼ąovne, doplnkov├ę d├┤chodkov├ę sporite─żne, d├┤chodkov├ę spr├ívcovsk├ę spolo─Źnosti, subjekt zabezpe─Źuj├║ci ┼ítatistiku, str├í┼żnej slu┼żby, vzdel├ívacie agent├║ry a┬á┼íkolitelia, subjekt zabezpe─Źuj├║ci pracovn├║ zdravotn├║ slu┼żbu, pracovn├ę zdravotn├ę posudky a┬áposudzovanie zdravotnej sp├┤sobilosti, subjekty zabezpe─Źuj├║ce po┼ítov├ę slu┼żby, subjekty zabezpe─Źuj├║ce rozvoj, spr├ívu a┬ápodporu informa─Źn├Żch technol├│gi├ş, subjekty zabezpe─Źuj├║ce v├Żkon extern├ęho auditu, poskytovatelia telekomunika─Źn├Żch slu┼żieb, poskytovate─ż stravovac├şch slu┼żieb, spolo─Źnos┼ą, na ktorej serveroch s├║ osobn├ę ├║daje ulo┼żen├ę, z├íkazn├şci zamestn├ívate─ża, dod├ívatelia zamestn├ívate─ża, org├íny verejnej moci, s├║d, org├íny ─Źinn├ę v┬átrestnom konan├ş, advok├íti, spriaznen├í spolo─Źnos┼ą, exek├║tori. Lehota uchov├ívania osobn├Żch ├║dajov je osobn├Ż spis a┬ámzdov├ę listy dotknutej osoby do 70. roku veku.

7. ├Ü─Źelom sprac├║vania je zabezpe─Źenie povinnost├ş zamestn├ívate─ża v┬áoblasti BOZP, evidencia ┼íkolen├ş, pracovn├Żch ├║razov a┬álek├írskych prehliadok. Pr├ívnym z├íkladom pre vy┼í┼íie uveden├ę ├║─Źely je ─Źl. 6 ods. 1 p├şsm. c) Nariadenia ÔÇô z├íkonn├í povinnos┼ą pod─ża z├íkona o BOZP. Osobn├ę ├║daje zamestnanca bud├║ poskytnut├ę t├Żmto pr├şjemcom: extern├í spolo─Źnos┼ą zabezpe─Źuj├║ca BOZP, In┼ípektor├ít pr├íce, org├íny ─Źinn├ę v┬átrestnom a┬ápriestupkovom konan├ş. Lehota uchov├ívania je 2 roky od skon─Źenia pracovn├ęho pomeru. Dotknut├í osoba je povinn├í poskytn├║┼ą osobn├ę ├║daje na z├íklade z├íkona.

8. ├Ü─Źelom sprac├║vania je spr├íva registrat├║ry. Pr├ívnym z├íkladom pre vy┼í┼íie uveden├ę ├║─Źely je ─Źl. 6 ods. 1 p├şsm. c) Nariadenia ÔÇô z├íkonn├í povinnos┼ą pod─ża z├íkona ─Ź. 395/2002 Z. z. o┬áarch├şvoch a registrat├║rach a┬áo┬ádoplnen├ş niektor├Żch z├íkonov v┬áznen├ş neskor┼í├şch predpisov, z├íkon ─Ź. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe v├Żkonu p├┤sobnosti org├ínov verejnej moci a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov (z├íkon o e-Governmente). Dotknut├í osoba je povinn├í poskytn├║┼ą osobn├ę ├║daje. Osobn├ę ├║daje zamestnanca bud├║ poskytnut├ę t├Żmto pr├şjemcom: rozvoj, spr├ívu a┬ápodporu informa─Źn├Żch technol├│gi├ş, subjekty zabezpe─Źuj├║ce v├Żkon extern├ęho auditu, poskytovatelia telekomunika─Źn├Żch slu┼żieb, spolo─Źnos┼ą, na ktorej serveroch s├║ osobn├ę ├║daje ulo┼żen├ę. Lehota uchov├ívania je v┬ázmysle osobitn├Żch predpisov a┬áRegistrat├║rneho pl├ínu.

 

color
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable/
https://www.rvdservices.sk/uvod/
#535354
style1
scrollauto
─Äal┼íie ─Źl├ínky sa na─Ź├ştavaj├║...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off