Napojenie pokladníc na portál Finančnej správy bude od 1.7.2019 povinné

V roku 2019 čaká podnikateľov nová povinnosť. Finančná správa pripravila projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál Finančnej správy e-Kasa. Doposiaľ bolo napojenie na systémy Finančnej správy v podobe VRP dobrovoľné, a bolo možné používať i elektronické registračné pokladnice (ERP), ktoré si však vyžadovali pravidelné uzávierky, nákupy termo pokladničných pások, inštaláciu, povinné servisné prehliadky a defiskalizáciu ERP technikom.

Dňa 4.12.2018 Národná rada SR schválila návrh vládneho zákona, ktorý udeľuje online pripojenie registračných pokladníc na Finančnú správu pre podnikateľov za povinné. Ako pokladnica bude môcť slúžiť nielen klasická ERP, po novom online registračná pokladnica (ORP), ale i tablet, mobil či počítač. Podmienkou je internetové pripojenie a nemenej dôležité i to, že dané zariadenie bude spĺňať technické požiadavky definované zákonom. Pokladničný program aj dátové úložisko by mali byť povinne certifikované finančným riaditeľstvom (ich zoznam bude zverejnený).

Každá pokladnica bude mať pridelený osobitný kód daňovým úradom (DKP), o ktorý bude možné požiadať cez portál Finančnej správy. Po odoslaní žiadosti dostane podnikateľ inicializačný balík, ktorý obsahuje:

  • pridelené KP
  • vygenerovaný certifikát
  • informácie o podnikateľovi

Pripájať k systému sa bude možné od 1.4.2019 – 30.6.2019. Povinnosť začať používať ORP vzniká podnikateľom od 1.7.2019. Od tohto dňa bude Finančná správa okamžite informovaná o každej jednej transakcii a platbe, nakoľko bude každý vydaný doklad zaevidovaný na centrálnom úložisku e-Kasa (podmienkou je internetové pripojenie) a zároveň bude uložený v chránenom úložisku v lokálnom zariadení.

Projekt prinesie podnikateľom:

  • zníženie administratívnej záťaže
  • zníženie nákladov
  • liberalizácia trhu – možnosť vybrať si za pokladnicu telefón, tablet a pod.
  • kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami (nie je potrebná uzávierka)
  • jednoduchý export dát pre potreby KV DPH alebo daňového priznania
  • a v neposlednom rade zasielanie elektronických bločkov kupujúcim (kupujúcemu nebude možné odovzdať doklad v papierovej a súčastne elektronickej podobe).

 

 

Publikoval: Veronika Gonciova

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *