Digitalizácia dokumentov a dolovanie dát

Úvodblog

Predstava bezpapierovej agendy firmy, úplná digitalizácia dokumentov a dolovanie dát je trendom, ktorý je Slovensku stále novinkou, ale vo svete používaním spôsobom zefektívnenia práce a úspory nákladov. Proces digitalizácie dokumentov a dolovanie dát Úspech digitalizácie ovplyvňuje samotná spolupráca klienta a pozostáva z dvoch nadväzujúcich krokoch. V počiatočnej fáze je papierová podoba dokumentov, prostredníctvom skenera a digitalizačného softvéru sa tieto dokumenty stávajú elektronickými […]

Od 1. augusta 2016 sú aktivované elektronické poštové schránky za účelom bezpečnej komunikácie občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej moci a na doručovanie rozhodnutí orgánov verejnej moci. Právnické osoby a zapísané organizačné zložky, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky, sú od 1. augusta 2016 povinné si takúto elektronickú poštovú schránku aktivovať. Povinnosť aktivácie schránky sa netýka malých živnostníkov […]

sep 01, 2016

rvdadmin

Nezaradené

0

Pre správne určenie DPH, ktoré je uplatnené pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť, je potrebné najprv určiť miesto dodania služby. Daň sa následne uplatňuje tomu štátu, v ktorom je miesto dodania služby. V prípade nehnuteľností sa určuje miesto dodania podľa miesta kde sa nehnuteľnosť nachádza. Ak sa nehnuteľnosť nachádza v Slovenskej Republike, daň sa platí na Slovensku. Ak je […]

aug 07, 2016

rvdadmin

Nezaradené

0

Microsoft Dynamics Navision je plne integrované ERP softvérové riešenie pre malé a stredné podniky, ktoré automatizuje a zjednodušuje podnikové procesy. Momentálne je systém s počtom vyše 1 milióna užívateľov jedným z najpopulárnejších ERP systémov na svete.  MS Dynamics NAV ponúka aplikácie finančného manažmentu, ľudských zdrojov, výrobného procesu, medzinárodného obchodu, projektového manažmentu, predaja a marketingu, manažmentu služieb a riadenia dodávateľského reťazca. […]

júl 17, 2016

rvdadmin

Nezaradené

0

Podľa platných zákonov má každý podnikateľ právo odpočítať si z daňového základu daňové výdavky, inak nazývané aj daňové náklady.  Daňovým výdavkom sa rozumie náklad firmy na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, o ktorom má firma alebo samostatný živnostník doklad (bol preukázateľne vynaložený) a bol zaevidovaný v účtovníctve (daňovej evidencii firmy). Konkrétne výdavky, ktoré je možné z príjmu odpočítať, prípadne nie je […]

color
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable/
https://www.rvdservices.sk/uvod/
#535354
style1
scrollauto
Ďalšie články sa načítavajú...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off