Mzdy VEMA

Tento softvér je „namakaný“ hlavne na spracovanie miezd- je veľmi rozšírený na Slovensku ako aj v Českej republike. Mzda každého dvanásteho zamestnanca je spracovaná práve v tomto systéme. Mzdy Vema sú priamo prepojené s Money S4.

V čom vyniká Vema v oblasti miezd a HR:

 • Prehľadnosť a rýchlosť v spracovaní miezd
 • Opravy historických miezd v rámci aktuálneho roka
 • Prehľadný výpočet exekúcii ( vo väčšine mzdových softvérov sa musia počítať manuálne)
 • Štatistické výkazy požadované ŠÚ SR spoločné pre všetky rezorty (trexima, Práca 2-04, Ročný výkaz, Práca 3-01, ÚNP 1-01, Škol (MŠ SR) 1-04 a 2-04, M (MZ SR) 2-04 a 3-04, M (MZ SR) 1-01)
 • Priama elektronická komunikácia so zdravotnými poisťovňami ( nie je potrebné dáta generovať do xml ukladať si ich a do každej poisťovne sa prihlásiť zvlášť – vo Veme to ide stlačením jedného tlačidla)
 • Dovolenka podľa Zákonníku práce upravená v § 100 – § 117 je vo Veme plne automatizovaná
 • Platové postupy odmeňovania vo verejných službách a správe
 • Dodatková dovolenka pre zamestnancov pracujúcich v sťažených alebo zdraviu škodlivých podmienkach taktiež automatizovaná
 • Vema Mzdy môžu byť orientované aj v cloude prostredníctvom Vema V4 cloud – vtedy nie je potrebné kupovať softvér ale softvér si klient prenajíma
 • Výplatný lístok sa dá distribuovať rovno do Smart phonu
 • Aplikácia Výplatný lístok priamo v Google Play a App Store
color
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable/
https://www.rvdservices.sk/uvod/
#535354
style1
scrollauto
Ďalšie články sa načítavajú...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off