GDPR - General Data Protection Regulation

Dňa 25.5.2018 vstúpilo do účinnosti všeobecné nariadenie Európskej únie GDPR, ktoré zavádza zmeny v ochrane osobných údajov. Tie sa týkajú hlavne zaobchádzania s osobnými údajmi a ich uchovávaním. Cieľom je zvýšenie úrovne ochrany osobných údajov a posilnenie práva všetkých občanov EÚ. Pre spoločnosti prináša riziká v podobe vysokých sankcií.

Koho sa GDPR týka

Povinnosť dodržiavať toto nariadenie je záväzná takmer  pre všetkých podnikateľov (európskych, ale aj so sídlom mimo EÚ, poskytujúcich v rámci EÚ svoj tovar či služby cez web či aplikácie), ktorý pracujú s osobnými údajmi, alebo cez neho tieto údaje prechádzajú. Za osobný údaj sa považuje akákoľvek informácia o fyzickej osobe, ktorá je súčasťou jeho identity, čo môže byť údaj o jednotlivcovi (napr. adresa, priezvisko, telefónne číslo a pod..) alebo technický údaj, vďaka ktorému daného jednotlivca ľahko identifikujete (napr. IP adresa, súbory cookies). GDPR sa netýka však len podnikateľov ale aj neziskového sektoru či vládnych a mimovládnych organizácií.

Čoho sa GDPR týka

Pri spracúvaní osobných údajov ide o úkony, ako napríklad zhromažďovanie a ukladanie údajov, analyzovanie údajov, zverejňovanie údajov, či poskytovanie údajov ďalším osobám. Tieto údaje spracúvajú podnikatelia, ktorí prijímajú objednávky od zákazníkov, zasielajú reklamné ponuky alebo napríklad vedú zákaznícku linku so záznamom. Týka sa to však aj vedenia účtovníctva a mzdovej agendy, kde sa evidujú životopisy uchádzačov o zamestnanie. Spozornieť by mali všetci tí, ktorí organizujú na svojich webových stránkach či sociálnych sieťach spotrebiteľské súťaže, či spravujú účty užívateľov.

Pre splnenie požiadaviek novoprijatého nariadenia GDPR musíte ako podnikateľ spĺňať rozsiahlu agendu, ktorá v sebe zahŕňa dodržiavanie základných zásad ochrany osobných údajov, zavedenie dokumentácie, ktorá súvisí s ochranou osobných údajov, jej pravidelnú aktualizáciu, ďaľej obnovenie súhlasov so spracovaním osobných údajov ako aj kontrolu zmlúv či obchodných podmienok. Pri nedodržaní nových pravidiel hrozia firmám vysoké pokuty do výšky 20 miliónov eur alebo 4% ročného obratu spoločnosti.

V oblasti GDPR poskytujeme nasledujúce služby
– ochranu osobných údajov na webovej stránke
– poučenie oprávnenej osoby systému
– vypracovanie GDPR projektu a jeho implementácie
– súhlas so spracovaním osobných údajov
– záznamy Informačných systémov
– zmluva medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi

Rozhodnite sa pre nás

  • EFEKTIVITA & RÝCHLOSŤ

    Efektívne, rýchle a flexibilné riešenie Vašich špecifických požiadaviek

  • PORADENSTVO

    Naše poradenstvo – vysoká kvalita za prijateľné ceny

  • SKÚSENOSTI

    Profesionálny personál so skúsenosťami na lokálnej i medzinárodnej úrovni

Máte záujem o spoluprácu?

color
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable/
https://www.rvdservices.sk/home/
#535354
style1
scrollauto
Ďalšie články sa načítavajú...
#555555
on
none
loading
#555555
Sort Gallery
https://www.rvdservices.sk/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
off
Newsletter Input text
off
off